با توجه به افزایش تعرفه ارسال پیامک به صورت کشوری نرخ جدید تعرفه های پیامکی از سوی سامانه بهتا هاست مطابق با تعرفه های زیر ارائه می گردد :
_ حداقل تعرفه اپراتور 1000 معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 2000 معادل 120 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 3000 معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 5000 معادل 100 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور خط ثابت معادل 95 ریال
_ حداقل تعرفه ارسال به BTS ایرانسل معادل 92 ریال

لازم به ذکر است به تمام تعرفه های فوق 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، لحاظ می گردد که این میزان در سامانه بهتا هاست در هنگام شارژ آنلاین کاربران کسر می گردد .

Saturday, December 27, 2014

« برگشت