پرداخت آنلاین با کارت های عضو سیستم شتاب
شما می‌توانید برای برخورداری از مزایای پرداخت الکترونیکی، هزینه خرید یا تمدید هاست و دامنه خود در را  از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب (ملی، ملت، کشاورزی، پارسیان، سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، توسعه صادرات و صنعت و معدن و … ) به صورت اینترنتی و آنلاین پرداخت فرمایید.


Saturday, May 10, 2014

« برگشت