ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
.com
370,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.net
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.org
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
.info
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.biz
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.in
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.us
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
.co
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.tv
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
1,290,000 ریال
1 سال
.news
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.shop
1,390,000 ریال
1 سال
1,390,000 ریال
1 سال
1,390,000 ریال
1 سال
.club
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.download
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.mobi
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.gallery
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.city
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.photo
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.media
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.host
3,690,000 ریال
1 سال
3,690,000 ریال
1 سال
3,690,000 ریال
1 سال
.co.ir
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
.ac.ir
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال
40,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains