هاستینگ ویندوز

پلن 200 مگابایت

تمامی امکانات نامحدود

پلن 500 مگابایت

تمامی امکانات نامحدود

پلن 1 گیگابایت

تمامی امکانات نامحدود

پلن نامحدود نقره ای

تمامی امکانات نامحدود

پلن نامحدود طلایی

تمامی امکانات نامحدود