سرور مجازی

پلن 1
 • 1 گیگابایت حافظه
 • 30 گیگابایت هارد دیسک
 • یک هسته ای پردازنده
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 1Gbps پورت سرور
 • 1 آی پی
پلن 2
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 50 گیگابایت هارد دیسک
 • دو هسته ای پردازنده
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 1Gbps پورت سرور
 • 1 آی پی
پلن 3
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • دو هسته ای پردازنده
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 1Gbps پورت سرور
 • 1 آی پی
پلن 4
 • 6 گیگابایت حافظه
 • 200 گیگابایت هارد دیسک
 • دو هسته ای پردازنده
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 1Gbps پورت سرور
 • 1 آی پی
پلن 5
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 400 گیگابایت هارد دیسک
 • چهار هسته ای پردازنده
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ایران موقعیت سرور
 • 1Gbps پورت سرور
 • 1 آی پی