ارتقا زیر ساخت

مشترک گرامیبا سلام احتراما به اطلاع میرساند در راستای ارتقا زیرساخت های شبکه مرکزداده و بهبود کیفیت سرویس دهی،  مورخ ۳ مرداد از ساعت ۰۲:۰۰ الی ۰۷:۰۰ بامداد احتمال اختلال در شبکه وجود خواهد ... بیشتر »

10th Jan 2022