تغییرات در در اسلایس ۱۳ برج میلاد

مشتری گرامیبا سلام و احترامبه اطلاع میرساند در راستای ارائه خدمات شایسته تر و به علت اجرای "عملیات ارتقای پایداری و تضمین تداوم سرویس ها" خدمات ارائه شده در اسلایس ۱۳ رک ۱۱ و۱۵ و ۱۶ تراز ۲۸۴ ... بیشتر »

21st Sept 2022