مشتری گرامی 
به استحضار می رساند در روزهای اعلام شده به شرح زیر، به دلیل انجام تغییرات در شبکه زیرساخت کشور، بر روی لینک های بین المللی (اینترنت) احتمال اختلال و قطعی وجود خواهد داشت:

- پنج شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۰۰:۳۰ الی ۰۷:۳۰
- جمعه ۳ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۰۰:۳۰ الی ۰۷:۳۰
- جمعه ۳ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳:۱۵ الی شنبه ۴ دی ماه ۰۵:۳۰
- چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۰۰:۳۰ الی ۰۷:۳۰


از همراهی شما سپاسگزاریمچهارشنبه, May 18, 2022

« برگشت