ماژول های اضافه شده
 1. ارسال تدریجی
 2. کد دهی
به روز رسانی ماژول ها
 1. امکان ایجاد گروه و زیر گروه به صورت پیشرفته در دفترچه تلفن
 2. افزایش تعداد فکس ارسالی از 10 عدد به 30 عدد
 3. اضافه شدن متد های جدید در وب سرویس :
  . AddUserComplete در وب سرویس Users
  . GetDeliveries در وب سرویس Send
  . GetMessagesReceptions در وب سرویس Receive
به روز رسانی های پنل نمایندگی
 1. امکان انتخاب قالب پیش فرض در پنل نمایندگان
 2. امکان فعال و غیر فعال کردن کاربر Demo برای نمایندگان در بخش لوگو ها
 3. افزودن امکان تایید شارژ کاربران در ارسال از راه دور توسط نماینده
 4. رایگان شدن ماژول های پولی برای نمایندگان
 5. امکان اختصاص پیامک صوتی توسط نماینده به کاربرانشان
 6. امکان تغییر ضرایب در بخش مدیریت قیمت تعرفه های پنل نمایندگی با الگوریتم جدید
تغییرات سیستمی
 1. بهینه سازی ارسال های انبوه و منطقه ای
 2. تغییرات روی الگوریتم های جستجو در دفترچه تلفن
 3. تغییر نگارش پیام های مخاطبین به صورت "گفتگو" در پیام های دریافتی
 4. ارتقا سیستم پیام دریافتی به نامحدود پیام
 5. تکمیل مشخصات افراد در پنل ها به صورت خودکار
 6. رفع اشکال نمودار دریافتی صفحه نخست
 7. رفع اشکال مانیتورینگ پیام های ارسالی توسط نمایندگان


Saturday, August 16, 2014

« برگشت